เพชรคุณหลวง

บทความ

อัญมณีและสีประจำวันเกิด ร้านเพชรคุณหลวง

22-03-2560 09:16:19น.


            เกิดวันอาทิตย์  

        **  เสริมเสน่ห์-เมตตา  **  ควรใชสีแดงสด, ส้ม  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  ทับทิม (Ruby)  สปิเนลสีแดง (Red Spinel)   โกเมนสีแดง (Ganet)  ทัวร์มาลีนสีแดง (Rub(Red Zircon)  เพชรสีแดง (Red Diamond)

       ** เสริมความร่ำรวย **  ควรใช้สีเขียว, เขียวสด  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  มรกต  หยก  เขียวส่อง  ทัวร์มาลีนสีเขียว 

        ** เสริมมีที่ดิน **  ควรใช้สีดำ, ม่วง, เทา  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  เพชรดำ  นิลดำ  สตาร์ซัฟไฟร์  ซัฟไฟร์สีดำ  ซัฟไฟร์สีม่วง  อมิธีส

        **  เสริมผู้ใหญ่รัก **  ควรใช้สีเขียวอ่อน, เมฆหมอก  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  เพอริโดต์  พลอยสีขุ่น  มุกดาหาร

        **  เสริมอำนาจ  **  ควรใช้สีชมพู, ม่วง, ดำแดง  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  โกเมน  ซัฟไฟร์สีชมพู  ทัวร์มาลีนสีชมพู  ทับทิมสีชมพู 

         **  เสริมอายุยืน  **  ควรใช้สีขาว, ขาวนวล  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  เพชร  ไข่มุก  โทปาซสีขาว  เพทายสีขาว  ซัฟไฟร์สีขาว

        **  เสริมความขยัน  **  ควรใช้สีเหลืองสด, แสด  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  บุษราคัม  ซิทรีน  สเปซซาไทท์  เลมอนควอทซ์

        **  สีที่ให้โทษ  **  ควรหลีกเลี่ยงสีน้ำเงิน, ฟ้า  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  ไพลิน  บลูโทปาซ  คายาไนท์  อความารีน  เพทายสีฟ้า 

 

       เกิดวันจันทร์

         **  เสริมเสน่ห์-เมตตา  **  ควรใช้สีขาว, ขาวนวล  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  เพชร  ไข่มุก  เพทายสีขาว  ซัฟไฟร์สีขาว

         **  เสริมความร่ำรวย  **  ควรใช้สีดำ, ม่วง, เทา  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  เพชรดำ  นิลดำ  สตาร์ซัฟไฟร์  ซัฟไฟร์สีดำ  ซัฟไฟร์สีม่วง  อเมธิสต์

         **  เสริมมีที่ดิน  **  ควรใช้สีเหลืองสด, แสด  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  บุษราคัม  ซิทรีน  สเปซซาไทท์  เลมอนควอทซ์

         **  เสริมผู้ใหญ่รัก  **  ควรใช้สีน้ำเงิน, ฟ้า  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  ไพลิน  บลูโทปาซ  คายาไนท์  อความารีน  เพทายสีฟ้า

         **  เสริมอำนาจ  **  ควรใช้สีเขียว, เขียวสด  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  มรกต  หยก  เขียวส่อง  ทัวร์มาลีนสีเขียว 

         **  เสริมอายุยืน  **  ควรใช้สีชมพู, ม่วง, ดำแดง  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  โกเมน  เพทาย  ซัฟไฟร์สีชมพู  ทัวร์มาลีนสีชมพู  ทับทิมสีชมพู

         **  เสริมความขยัน  **  ควรใช้สีเขียวอ่อน, เมฆหมอก, พลอยสีขุ่น  :  เครื่องประดับอัญมณี  เช่น  เพอริโดต์  พลอยสีขุ่น  มุกดาหาร

         **  สีที่ให้โทษ  **  ควรหลีกเลี่ยงสีแดงสด, ส้ม  :  เครื่องประดับอัญมณี  :  เช่น  ทับทิม  สปิเนล  รูเบลไลท์

 

       เกิดวันอังคาร

         **  เสริมเสน่ห์-เมตตา  **   ควรใช้สีชมพู, ม่วง, ดำแดง  :  เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีชมพู เช่น ปะการัง (Coral) แซปไฟร์สีชมพู (Pink Sapphire) เบริลสีกุหลาบ (Rose Beryl) สปิเนลสีชมพู (Pink Spinel) โทแพซสีชมพู เพชรสีชมพู ไข่มุกสีชมพู

         **  เสริมความร่ำรวย  **   ควรใช้สีเหลืองสด, แสด  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  บุษราคัม  ซิทรีน  สเปซซาไทท์  เลมอนควอทซ์  

          **  เสริมมีที่ดิน  **   ควรใช้สีเขียวอ่อน, เมฆหมอก  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  เพอริโดต์  พลอยสีขุ่น  มุกดาหาร

          **  เสริมผู้ใหญ่รัก  **   ควรใช้สีแดงสด, ส้ม  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  ทับทิม  สปิเนล  รูเบลไลท์  

          **  เสริมอำนาจ  **   ควรใช้สีดำ, ม่วง, เทา  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  เพชรดำ  นิลดำ  สตาร์ซัฟไฟร์  ซัฟไฟร์สีดำ  ซัฟไฟร์สีม่วง  อเมิธิสต์  

          **  เสริมอายุยืน  **   ควรใช้สีเขียว, เขียวสด  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  มรกต  หยก  เขียวส่อง  ทัวร์มาลีนสีเขียว 

          **  เสริมความขยัน  **   ควรใช้สีน้ำเงิน, ฟ้า  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  ไพลิน  บลูโทปาซ  คายาไนซ์  อความารีน  เพทายสีฟ้า 

          **  สีที่ให้โทษ  **   ควรหลีกเลี่ยงสีขาว, ขาวนวล  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  เพชร  ไข่มุก  โทปาซสีขาว  เพทายสีขาว  ซัฟไฟร์สีขาว  

       

       เกิดวันพุธกลางวัน

          **  เสริมเสน่ห์-เมตตา  **  ควรใช้สีเขียว, เขียวสด  :  เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีเขียว เช่น มรกต (Emerald) หยก (Jade) หยกออสเตรเลีย (Chrysoprase) หยกเม็กซิกัน (Calcite) ทัวร์มาลีนสีเขียว (Chrome Tourmaline) เพริโดต์ (Peridot) โกเมนสีเขียว (Green Garnet) เขียวส่อง (Green Sapphire)

          **  เสริมความร่ำรวย  **  ควรใช้สีเขียวอ่อน, เมฆหมอก  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  เพอริโดต์  พลอยสีขุ่น  มุกดาหาร

           **  เสริมมีที่ดิน  **  ควรใช้สีน้ำเงิน, ฟ้า  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  ไพลิน  บลูโทปาซ  คายาไนซ์  อความารีน  เพทายสีฟ้า

           **  เสริมผู้ใหญ่รัก  **  ควรใช้สีขาว, ขาวนวล  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  เพชร  ไข่มุก  โทปาซสีขาว  เพทายสีขาว  ซัฟไฟร์สีขาว

           **  เสริมอำนาจ  **  ควรใช้สีเหลืองสด, แสด  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  บุษราคัม  ซิทรีน  สเปซซาไทท์  เลมอนควอทซ์

           **  เสริมอายุยืน  **  ควรใช้สีดำ, ม่วง, เทา  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  เพชรดำ  นิลดำ  สตาร์ซัฟไฟร์  ซัฟไฟร์สีดำ  ซัฟไฟร์สีม่วง  อเมธิสต์

           **  เสริมความขยัน  **  ควรใช้สีแดงสด, ส้ม  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  ทับทิม  สปิเนล  รูเบลไลท์ 

           **  สีที่ให้โทษ  **   ควรหลีกเลี่ยงสีชมพู, ม่วง, ดำแดง  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  โกเมน  เพทาย  ซัฟไฟร์สีชมพู  ทัวร์มารีนสีชมพู  ทับทิมสีชมพู


          ***วันพุธตอนกลางคืน***

 **  เสริมเสน่ห์-เมตตา  **   ควรใช้สีเขียวอ่อน, เมฆหมอก  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  เพอริโดต์  พลอยสีขุ่น  มุกดาหาร

           **  เสริมความร่ำรวย  **   ควรใช้สีขาว, ขาวนวล  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  เพชร  ไข่มุก  โทปาซสีขาว  เพทายสีขาว  ซัฟไฟร์สีขาว

           **  เสริมมีที่ดิน  **   ควรใช้สีชมพู, ม่วง, ดำแดง  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  โกเมน  เพทาย  ซัฟไฟร์สีชมพู  ทัวร์มารีนสีชมพู  ทับทิมสีชมพู

           **  เสริมผู้ใหญ่รัก  **  ควรใช้สีดำ, ม่วง, เทา  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  เพชรดำ  นิลดำ  สตาร์ซัฟไฟร์  ซัฟไฟร์สีดำ  ซัฟไฟร์สีม่วง  อเมธิสต์

           **  เสริมอำนาจ  **  ควรใช้สีแดงสด, ส้ม  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  ทับทิม  สปิเนล  รูเบลไลท์

           **  เสริมอายุยืน  **  ควรใช้สีน้ำเงิน, ฟ้า  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  ไพลิน  บลูโทปาซ  คายาไนซ์  อความารีน  เพทายฟ้า

           **  เสริมความขยัน  **  ควรใช้สีเขียว, เขียวสด  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  มรกต  หยก  เขียวส่อง  ทัวร์มารีนสีเขียว

           **  สีที่ให้โทษ  **   ควรหลีกเลี่ยงสีเหลืองสด, แสด  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  บุษราคัม  ซิทรีน  สเปซซาไทท์  เลมอนควอทซ์

 

       เกิดวันพฤหัสบดี

           **  เสริมเสน่ห์-เมตตา  **  ควรใช้สีเหลืองสด, แสด  :  เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีส้ม หรือสีแสด เช่น โอปอลไฟ (Fire Opal) หยกแดง (Red Jade) หยกแดงใต้หวัน (Carnelian) สปิเนลสีส้ม (Orange Spinel) แซปไฟร์สีส้ม (Padparadscha) ปะการัง (Coral)  บุษราคัม  ซิทรีน  สเปซซาไทท์

           **  เสริมความร่ำรวย  **  ควรใช้สีแดงสด, ส้ม  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  ทับทิม  สปิเนล  รูเบลไลท์

            **  เสริมมีที่ดิน  **   ควรใชสีขาว, ขาวนวล  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  เพชร  ไข่มุก  เพทายสีขาว  ซัฟไฟร์สีขาว

            **  เสริมผู้ใหญ่รัก  **   ควรใช้สีเขียว, เขียวสด  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  มรกต  หยก  เขียวส่อง  ทัวร์มาลีนสีเขียว

            **  เสริมอำนาจ  **  ควรใช้สีน้ำเงิน, ฟ้า  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  ไพลิน  บลูโทปาซ  คายาไนซ์  อความารีน  เพทายสีฟ้า

            **  เสริมอายุยืน  **  ควรใช้สีเขียวอ่อน, เมฆหมอก  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  เพอริโดต์  พลอยสีขุ่น  มุกดาหาร

            **  เสริมความขยัน  **  ควรใช้สีชมพู, ม่วง, ดำแดง  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  โกเมน  เพทาย  ซัฟไฟร์สีชมพู  ทัวร์มารีนสีชมพู  ทับทิมสีชมพู

             **  สีที่ให้โทษ  **   ควรหลีกเลี่ยงสีดำ, ม่วง, เทา  :  เครื่องประดับอัญมณี เช่น  เพชรดำ  นิลดำ  สตาร์ซัฟไฟร์  ซัฟไฟร์สีดำ  ซัฟไฟร์สีม่วง  อเมธิสต์

 

       เกิดวันศุกร์

            **  เสริมเสน่ห์-เมตตา  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีฟ้า หรือสีน้ำเงิน เช่น ไพลิน (Blue Sapphire) โทแพซสีฟ้า (Blue Topaz) เพทายสีฟ้า (Blue Zircon) อะความารีน (Aquamarine) ลาพิส ลาซูลี (Lapis Lazuli) เทอร์คอยส์ (Turquoise) เพชรสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน   คายาไนซ์

            **  เสริมความร่ำรวย  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีชมพู  ม่วง  ดำแดง  เช่น  โกเมน  เพทาย  ซัฟไฟร์สีชมพู  ทัวร์มาลีนสีชมพู  ทับทิมสีชมพู

            **  เสริมมีที่ดิน  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีเขียว,  เขียวสด  เช่น  มรกต  หยก  เขียวส่อง  ทัวร์มาลีนสีเขียว 

            **  เสริมผู้ใหญ่รัก  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีเหลืองสด,  แสด  เช่น  บุษราคัม  ซิทรีน  สเปซซาไทท์ 

             **  เสริมอำนาจ  **   ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีขาว,  ขาวนวล  เช่น  เพชร  ไข่มุก  โทปาซสีขาว  เพทายสีขาว  ซัฟไฟร์สีขาว 

             **  เสริมอายุยืน  **    ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีแดงสด,  ส้ม  เช่น  ทับทิม  สปิเนล  รูเบลไลท์

             **  เสริมความขยัน  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีดำ,  ม่วง,  เทา  เช่น  เพชรดำ  นิลดำ  สตาร์ซัฟไฟร์  ซัฟไฟร์สีดำ  ซัฟไฟร์สีม่วง  อเมธิสต์

             **  สีที่ควรหลีกเลี่ยง  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีเขียวอ่อน,  เมฆหมอก  เช่น  เพอริโดต์  พลอยสีขุ่น  มุกดาหาร

             

         เกิดวันเสาร์

            **  เสริมเสน่ห์-เมตตา  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีม่วง หรือสีดำ เช่น แอเมทีสต์ (Amethyst) แซปไฟร์สีม่วง (Violet Sapphire) นิลตะโก (Black Spinel) โอนิกซ์ (Onyx) หยกดำ (Black Jade) สตาร์ดำ (Black Star Sapphire) ไข่มุกสีดำ (Black Pearl) ปะการังสีดำ สปิเนลสีม่วง

            **  เสริมความร่ำรวย  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีสีน้ำเงิน,  ฟ้า  เช่น  ไพลิน  บลูโทปาซ  คายาไนซ์  อความารีน  เพทายสีฟ้า

            **  เสริมมีที่ดิน  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีสีแดงสด,  ส้ม  เช่น  ทับทิม  สปิเนล  รูเบลไลท์

            **  เสริมผู้ใหญ่รัก  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีสีชมพู,  ม่วง ,  ดำแดง   เช่น  โกเมน  เพทาย  ซัฟไฟร์สีชมพู  ทัวร์มารีนสีชมพู  ทับทิมสีชมพู

            **  เสริมอำนาจ  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีสีเขียวอ่อน,  เมฆหมอก  เช่น  เพอริโดต์  พลอยสีขุ่น  มุกดาหาร

            **  เสริมอายุยืน  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีสีเหลืองสด,  แสด  เช่น  บุษราคัม  ซิทรีน  สเปซซาไทท์ 

            **  เสริมความขยัน  **  ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีสีขาว,  ขาวนวล  เช่น  เพชร  ไข่มุก  โทปาซสีขาว  เพทายสีขาว  ซัฟไฟร์สีขาว 

            **  สีที่ให้โทษ  **  ควรหลีกเลี่ยงเครื่องประดับอัญมณีสีเขียว,  เขียวสด  เช่น  มรกต  หยก  เขียวส่อง  ทัวร์มารีนสีเขียว

 

    ท่านผู้อ่านเกิดวันอะไร ก็ลองเลือกสีและชนิดของอัญมณีที่ถูกโฉลกกัน ซึ่งแต่ละวันก็มีอัญมณีให้เลือกกันมากมายหลายชนิดทั้งที่มีราคาแพงและไม่แพง แต่ให้คุณค่าและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่เช่นเดียวกัน หรือจะสะสมอัญมณีทั้งหลายให้ครบทั้ง ๗ สีเพื่อจะใช้วันละสีก็ย่อมได้ ซึ่งจะถูกโฉลกตามหลักเกณฑ์การแต่งกายด้วยสีประจำวันอีกด้วย

    "อัญมณีประจำวันเกิด" คงจะทำให้ท่านผู้อ่านตัดสินใจซื้ออัญมณีเม็ดแรกได้ด้วยความสบายใจ มั่นใจ หรือบางท่านมีอัญมณีหลายชนิดแต่ยังไม่ทราบว่าตัวเองถูกโฉลกกับเพชรพลอยชนิดใด คราวนี้ก็คงจะกระจ่างกันแล้วนะคะ

                      พัชร์นันท์  (ณัฏฐ์)

                    www.ohojewelry.com